انجمن زمین شناسان ایران
Geological Society of Iran

 

انجمن زمین شناسان ایران برای تمامی کاربران محترم انجمن سال خوبی را آرزومند است.


 

پیروز و موفق باشید

 

 
تاریخ: 21 / 12 / 1393برچسب:,
ارسال توسط مهندس محمد رضا کوه کن


دانلود سرفصل دروس رشته زمین شناسی در مقطع کارشناسی_________________________________________________________________________

 

دانلود سرفصل دروس رشته زمین شناسی در مقطع کارشناسی ارشد ( در هشت رشته ) 

_________________________________________________________________________

 

دانلود سرفصل دروس رشته زمین شناسی در مقطع دکتری ( در هشت رشته )